REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Informujemy Rodziców, że od 
1 marca 2018 r. (czwartek) 
rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2018/2019. Nabór trwać będzie do 9 marca (piątek).
Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy mogą zgłosić się po „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”do dyrekcji lub intendentki czy też pobrać go ze strony nabor.um.bialystok.pl  lub naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. 1 marca. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu  pierwszego wyboru do 9 marca.
27 marca do godziny 15:00 podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Od 28 marca  do 5 kwietnia, w godzinach pracy przedszkola, Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, poprzez obowiązkowe podpisanie oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 zostaną wywieszone
 10 kwietnia  do godziny 15:00.