REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Informujemy Rodziców, że od 
06 kwietnia 2017 r. (czwartek) 
rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018. Nabór trwać będzie do 13 kwietnia  (czwartek).
Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy mogą zgłosić się po „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”do dyrekcji lub intendentki czy też pobrać go ze strony nabor.um.bialystok.pl  lub naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. 06 kwietnia. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu  pierwszego wyboru do 13 kwietnia.
20 kwietnia do godziny 15:00  podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Od 21 do 25 kwietnia, w godzinach pracy przedszkola, Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, poprzez obowiązkowe podpisanie umowy. Niepodpisanie umowy w powyższym  terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zostaną wywieszone
 26 kwietnia  do godziny 15:00.