REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy Rodziców, że od 
24 lutego 2021 r. (środa) 
rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022. Nabór trwać będzie do 5 marca (piątek) do godziny 15.
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku i załączniki dostępne będą w placówce i pod adresem https://bialystok.formico.pl z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. 24 lutegoNiezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola" w terminie, spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. W holu, zostanie ustawiona skrzynka z napisem "REKRUTACJA", do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski z załącznikami w zamkniętych kopertach. 
24 marca (środa) do godziny 15:00 podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 29 marca, w godzinach pracy przedszkola, Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, poprzez obowiązkowe podpisanie oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone
 30 marca (wtorek)  do godziny 15:00.