KOŁO "MALI ARTYŚCI"

Od początku października 2017 r. w naszym przedszkolu rozpoczęło swoją działalność Koło „Mali artyści”, założone i prowadzone przez Urszulę Jasińską i Jolantę Linczuk. Głównym celem działalności koła jest rozwijanie u dzieci zdolności muzycznych oraz plastycznych. Zarówno plastyka jak i muzyka odgrywają ważną rolę w życiu dziecka. Plastyka umożliwia im wyrażanie własnych myśli, uczuć, dzielenie się spostrzeżeniami, wiedzą. Muzyka natomiast stwarza dzieciom możliwość twórczej i odtwórczej ekspresji. Program koła stworzony jest dla dzieci 5 – 6 letnich. Spotkania  będą odbywać się raz na dwa tygodnie i trwać w zależności od podejmowanych działań co najmniej  40 minut. Zajęcia prowadzone w ramach Koła „Mali artyści” mają przede wszystkim sprawiać naszym podopiecznym dużo przyjemności i mieć charakter zabawy.
=========================

Marzec 2018,
=========================
Luty 2018,
=========================
Grudzień 2017,
=========================
Listopad 2017,
=========================
Październik 2017,
=========================
Październik 2017,
=========================