GRUPA II

Nauczycielki:
Jasińska Urszula
Strzałka Ewa
========================
Marzec 2018,
========================
Styczeń 2018,
========================
Grudzień 2017,
========================
Październik 2017,
========================

Wrzesień 2017,
========================