GRUPA III

Nauczycielki:
Fijałkowska Anna
Kupiec Monika
Szymaniuk Marzenna
==============================
===============