GRUPA IV

Nauczycielki:
Cioch Elżbieta
Szymaniuk Marzenna
========================
Listopad 2017,
========================

Listopad 2017,
========================
Listopad 2017,
========================
========================