KOŁO PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE "PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM PRZYRODY"

Koło przyrodniczo - ekologiczne „Przedszkolak przyjacielem przyrody” prowadzone jest przez Eugenię Mikuć i  Julitę Żebrowską.
Koło działa od 2007 roku, a zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po pół godziny. Działalność koła jest spełnieniem  oczekiwań nie tylko dzieci i rodziców, ale także potrzeb przedszkola na prowadzenie  bezpłatnych zajęć dodatkowych w sposób ciekawy, wyzwalający aktywność dzieci z wykorzystaniem różnorodnych form pracy. Zajęcia dają możliwość zdobywania i wzbogacania wiadomości  i umiejętności, rozwijania zdolności i zainteresowań oraz kształtowania świadomości przyrodniczo - ekologicznej na miarę potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Są doskonałą formą dostarczania dzieciom radości płynącej z obserwacji, zabaw, spacerów, wycieczek i ciekawych spotkań. 
  


=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================

==========================
=========================

=========================

 =========================

 =========================

==========================
"Świat roślin", listopad 2014
Świat roślin jest bardzo interesujący. Dzieci poznają wybrane rośliny doniczkowe. Zajęcia z wykorzystaniem lupy pozwalają na odkrywanie tego, co kryje się w kwiatach pelargonii czy fiołka alpejskiego: płatki, pręciki…  Interesujące są również liście roślin w powiększeniu. Dzieci zainteresowały się dynią – olbrzymem. Jakie warunki potrzebne są aby wyhodować taką wspaniałą dynię?


===========================
„Drzewa, liście i owoce”, listopad 2014
Przyrodę najlepiej poznawać w bezpośrednim kontakcie z nią podczas zajęć w terenie. Dzieci oglądają, porównują i rozpoznają drzewa po liściach, owocach, korze, pokroju drzewa. Wiedzę mogą sprawdzić w quizie w formie rysunku.