GRUPA VI

Nauczycielki:
Stańczuk  Agnieszka
Stupkiewicz Ewa
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================
=========================