ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia
6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z Rodzicami, praca indywidualna i zespołowa z dziećmi, praca wyrównawcza udział dzieci w przygotowaniach dzieci do zajęć,  zabaw przy niewielkim udziale  nauczyciela, swobodne zabawy dzieci w dowolnie dobranych grupach,
8:00 - 8:15 Zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne
8:15 - 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe
8:30 - 9:00 Śniadanie
9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w  oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój  dziecka  i przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.
10:00-11:15 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizacja gier i zabaw ruchowych, zajęć sportowych, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze). Spacery, wycieczki. Zabawy swobodne w sali.
11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe
11:30 - 12:00 Obiad
12:00 - 14:00 dzieci młodsze - odpoczynek poobiedni
dzieci starsze - / zajęcia dodatkowe, Realizacja podstawy programowej, zabawy  na powietrzu, zabawy dowolne  gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał dydaktyczny, zabawy przy muzyce, zajęcia w/g zainteresowań, artystyczne, plastyczne, konstrukcyjne, praca stymulacyjna i wyrównawcza.
14:15 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe
14:30 - 15:00 Podwieczorek
15:00 -17:30 Rozchodzenie się dzieci: zabawy swobodne, dowolne w sali lub na placu zabaw, czytanie książek  w ramach akcji „Cała Polska  czyta dzieciom”, kontakty indywidualne  z Rodzicami, praca indywidualna i  korekcyjno - wyrównawcza, prace porządkowo - użyteczne.