czwartek, 8 kwietnia 2021

UWAGA RODZICE!!!

W związku z obostrzeniami obowiązującymi od 27 marca 2021 r. przedszkole przyjmie w okresie od 29 marca do 18 kwietnia, tylko dzieci Rodziców pracujących w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wymagają zapewnienia opieki.
Rodziców tych służb prosimy o wypełnienie wniosku dostępnego w placówce podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola

piątek, 2 kwietnia 2021

WIELKANOC 2021

Niech te Święta Wielkanocne będą dla nas wszystkich pełne wiary, nadziei i spokoju w tym wyjątkowo trudnym czasie.

 Dyrekcja
i  wszyscy Pracownicy Przedszkola

wtorek, 30 marca 2021

UWAGA RODZICE!

30 marca (wtorek) na stronie internetowej przedszkola zostały opublikowane listy dzieci przyjętych do placówki na rok szkolny 2021/2022. 

poniedziałek, 29 marca 2021

REKRUTACJA 2021/2022

Informujemy Rodziców, że od 
24 lutego 2021 r. (środa) 
rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022. Nabór trwać będzie do 5 marca (piątek) do godziny 15Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku i załączniki dostępne będą w placówce i pod adresem https://bialystok.formico.pl z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. 24 lutegoNiezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola" w terminie, spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. W holu, zostanie ustawiona skrzynka z napisem "REKRUTACJA", do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski z załącznikami w zamkniętych kopertach.
24 marca (środa) do godziny 15:00 podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 29 marca, w godzinach pracy przedszkola, Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, poprzez obowiązkowe podpisanie oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone
 30 marca (wtorek)  do godziny 15:00.

czwartek, 25 marca 2021

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI 2021/2022!

24 marca (środa) na stronie internetowej przedszkola opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych do placówki na rok szkolny 2021/2022. Do 29 marca (poniedziałek), do godziny 15:00, Rodzice dzieci zakwalifikowanych winni pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, poprzez obowiązkowe podpisanie "Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola". Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

czwartek, 11 lutego 2021

TŁUSTY CZWARTEK 2021

"Pączek" 

Był sobie pączek co nie miał rączek

i okrąglutki był jak miesiączek.

Miał lukrowaną złocistą skórkę,

a w środku dziurkę na konfiturkę. 

Wszyscy go lubią - starsi i dzieci,

na jego widok aż ślinka leci. 

Lecz co naprawdę pączki są warte,

to przede wszystkim wie tłusty czwartek.

T. Śliwiak

poniedziałek, 1 lutego 2021

GRUPA IV DOKARMIA PTAKI

Podczas dokarmiania ptaków, dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych, zimowych warunków. Jednocześnie jest to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt. Największą nagrodą i zapłatą dla dziecka jest radosny świergot ptaków w „Ptasiej stołówce”. Dzieci bardzo chętnie obserwują zachowanie ptaków, sprawia im to wiele radości i satysfakcji z tego, że mogą im pomóc przetrwać zimę. Dziękujemy rodzicom, za  przygotowanie  przysmaków dla ptaków. 😘💗

piątek, 29 stycznia 2021

BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE IV

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było 21 stycznia w naszym przedszkolu. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Podczas balu zrobiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło a uśmiech nie znikał z twarzy. Szkoda, że następny bal dopiero za rok...

czwartek, 14 stycznia 2021

wtorek, 5 stycznia 2021

BOŻE NARODZENIE

Niech  moc wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim zdrowie, spokój, radość i szczęście. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. 

Na zbliżające się świąteczne dni dużo zdrowia i wielu radosnych chwil życzą
Dyrekcja i wszyscy Pracownicy Przedszkola