czwartek, 24 września 2020

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE IV

19 września w Grupie IV obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Na początku przedszkolaki dzielnie odpowiadały na pytania dotyczące przedszkola, oczywiście wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Następnie wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce. Radość i śmiech uczestników świadczył o wspaniałej zabawie. Na koniec każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal. 

wtorek, 22 września 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE II

21 września w Grupie II odbyły się warsztaty edukacyjne pt. "Bogactwo kulturowe Podlasia". Dzieci poznały herby różnych miast na Podlasiu. Wyklejały też własny herb z kolorowych kartoników. Przedszkolakom bardzo podobało się ciekawe zajęcie. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE II

W poniedziałek 21 września w Grupie II obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień  Przedszkolaka. Dzieci wesoło bawiły się przy muzyce, śpiewały piosenki i recytowały wiersze o przedszkolu. Dostały też medale, specjalnie wykonane na tę okazję.

wtorek, 15 września 2020

ZNIŻKI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Zniżki w opłatach w Przedszkolu Samorządowym Nr 65 w Białymstoku

 I.

Zniżka o  50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych; – obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.