środa, 26 sierpnia 2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Od 1 września przedszkole otwarte będzie w godzinach 6:30 – 17:00, (godziny pracy mogą ulec zmianie).
2. Schodzenie się dzieci do przedszkola 6:30-8:30.
3. Odbieranie dzieci do godziny 17:00.
4. W okresie adaptacji zaleca się skrócenie pobytu dziecka w przedszkolu.
5. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV2:
- Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć zasłonięty nos i usta. 
- Personel podczas odbierania i wydawania dziecka jest w masce lub w przyłbicy.
-Dziecku przy wejściu do placówki mierzona jest temperatura (jeżeli jest wyższa niż 37,2 stopni Celsjusza  dziecko nie zostanie przyjęte w tym dniu do przedszkola). 
- Przy wejściu do placówki dziecko myje ręce mydłem dezynfekującym,a Rodzic płynem.
- Podczas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mają zawsze włączone telefony komórkowe i  zapewniają placówce możliwość szybkiego kontaktu.
- Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych przedmiotów z domu (zabawki, książeczki, misie, kocyki, napoje itp.).
- Rozmowy z personelem przedszkola są ograniczane do niezbędnego minimum. 
- Rodzic nie wchodzi do sali.
- Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci,u których występują jakiekolwiek objawy przeziębienia (gorączka, katar, kaszel, duszności, wymioty, biegunka, wysypka, bóle mięśni, utrata smaku, utrata węchu itp.).
-W ciągu dnia dziecku może być mierzona temperatura. Jeśli będzie wyższa niż 37,2 stopnie Celsjusza dziecko jest poddawane izolacji do czasu odebrania przez rodziców. Rodzice powinni odebrać dziecko z objawami przeziębienia jak najszybciej od poinformowania przez placówkę.
6. Realizacja podstawy programowej (bezpłatne 5 godzin) odbywać się będzie od godziny. 8:30 do 13.30.
7. Posiłki: 
8:30 – śniadanie, 
11:30 – obiad, 
14:00 – podwieczorek.
8. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola w pierwszym dniu, obowiązany jest dostarczyć:
- wygodne kapcie na zmianę (nie klapki), 
- ubranie na zmianę (koszulka, spodenki, bielizna),  
- pościel i piżama w podpisanym worku - Grupy: I, II, III.
Rodzice/Opiekunowie są obowiązani poinformować nauczyciela o zmianie numeru telefonu.
Powyższe informacje mogą ulec niewielkim zmianom.