poniedziałek, 8 stycznia 2018

MATERIAŁY DO UTRWALANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZ. 5

Styczeń 2018
Słownictwo czynne:
1.Ubrania:
hat - czapka
scarf - szalik
jumper - sweter
coat - płaszcz
boots - buty zimowe
(It’s) cold - (jest) zimno
(It’s) hot- (jest) gorąco

2.Rodzina:
mummy - mama
daddy - tata
brother -brat
sister - siostra
baby - dziecko
grandma, grandmother - babcia
grandpa, grandfather - dziadek
Słownictwo bierne:
Put on your shoes, scarf….- nałóż buty, szalik,….
Do you need a help - potrzebujesz pomocy?
Are you ready to go? - jesteś gotowy, by wyjść?
Let’s go - chodzmy!
Slowly! - powoli!
Faster - szybko!
Hold hands - trzymajcie się za ręce

Piosenki: 
Little Snowflake
I'm A Little Snowman 
Peekaboo |