piątek, 22 grudnia 2017

ŚWIĄTECZNE RETRO KINO BAMBINO

GRUPA III i VI W PODLASKIM MUZEUM SZTUKI LUDOWEJ

15 grudnia dzieci z Grupy III i VI były na wycieczce w Podlaskim Muzeum Sztuki Ludowej. Przedszkolaki brały udział w warsztatach edukacyjnych pt."Gwiazdka w skansenie", na których poznały dawne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe podlaskiej wsi oraz sposób wypiekania opłatków. Wykonały również kartkę pocztową metodą drzeworytu oraz drewnianą ozdobę choinkową. Wyjątkową atrakcją było spotkanie z biskupem Mikołajem i słodka niespodzianka, którą dzieci przywiozły do przedszkola.

WARSZTATY W GRUPIE III

14 grudnia w Grupie III odbyły się warsztaty o charakterze bożonarodzeniowym. Na początku spotkania dzieci wystąpiły przed rodzicami z krótką inscenizacją jasełkową, a następnie wykonały wspólnie  ozdoby choinkowe. Czas umiliły wspólnie śpiewane kolędy.

czwartek, 21 grudnia 2017

JASEŁKOWO - KOLĘDOWO W GRUPIE VI

"MALI ARTYŚCI ŚWIĄTECZNIE"

Na ostatnim przedświątecznym spotkaniu dzieci z koła artystycznego wykonały bożonarodzeniowe stroiki z szyszek. Naszym „Małym Artystom” życzymy zdrowych, radosnych Świąt i zapraszamy na kolejne spotkanie już w Nowym Roku. 

wtorek, 19 grudnia 2017

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY W GRUPIE II

18 grudnia w Grupie II odbyło się "Świątwczne spotkanie warsztatowe". Przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności wokalne i recytatorskie, a potem razem z rodzicami wykonały bożonarodzeniowe ozdoby. Serdecznie dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas.

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

19 grudnia Studio Artystyczne "Arena" wystawiło w przedszkolu magiczny spektakl pt."Zaczarowane Święta". Po przedstawieniu dyrektor przedszkola pani Anna Fijałkowska złożyła wszystkim dzieciom i pracownikom życzenia, a następnie wszyscy  podzielili  się opłatkiem.

środa, 13 grudnia 2017

MATERIAŁY DO UTRWALANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZ.4

Grudzień 2017
Słownictwo czynne:
1. Zabawki:
Dolly - laleczka
Train - pociąg
Plane - samolot
Ball - piłka
Yo-yo- jo-jo
Car - samochód
Teddy bear - pluszowy miś

wtorek, 12 grudnia 2017

"PIĘKNO PODLASKIEGO REGIONU" 😊 MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu 
 Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku.

2. Cele konkursu
• podkreślenie piękna Podlasia 
• uwrażliwienie  na konieczność ochrony przyrody (wyrabianie nawyków proekologicznych)
• rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności manualnych dziecka
• współpraca dziecka z rodzicem podczas tworzenia pracy plastycznej
• wykorzystanie różnorodnych materiałów

3. Warunki regulaminowe
•  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z białostockich przedszkoli.
•  Praca konkursowa powinna być wykonana we współpracy dziecka i rodzica.
• Format – A4 i A3, technika dowolna płaska, lecz różnorodna (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych).
• Opis pracy powinien zawierać metryczkę: 
- imię, nazwisko i wiek dziecka, 
- numer przedszkola.
• Termin składania prac do 29 grudnia 2017 r. w siedzibie organizatora (ul. Łagodna 12)
• Zgłoszenie pracy plastycznej przez uczestnika (prawny opiekun dziecka) uznaje się jednocześnie za wyrażenie zgody na publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz w materiałach związanych z konkursem. Po jego zakończeniu prezentowana praca przechodzi na własność  organizatora.
• Niezależna komisja, powołana przez organizatora, dokona oceny poszczególnych prac, biorąc pod uwagę  pomysłowość, estetykę oraz różnorodność wykorzystanych technik plastycznych.
•  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 stycznia 2018 roku.
• Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej naszego przedszkola   https://lagodneps65.blogspot.com oraz na tablicy ogłoszeń w naszej placówce.


Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w naszym przedszkolu
15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Nauczycielki odpowiedzialne:
Julita Żebrowska i Eugenia Mikuć 

poniedziałek, 11 grudnia 2017

UWAGA RODZICE!!!

W związku z zakończeniem roku budżetowego prosimy o niezwłoczne dokonywanie wpłat za przedszkole 
do 15 grudnia (piątek).

piątek, 8 grudnia 2017

GRUPA V POZNAJE SKARBY ZIEMI I BAWI SIĘ Z RODZICAMI

Wszyscy pewnie wiemy jak wygląda sól, węgiel, a nawet bursztyn. O ile z solą mamy kontakt na co dzień to w przypadku pozostałych minerałów pozostają nam często tylko filmy i ilustracje, które pozwalają zobaczyć jak one wyglądają. A my na zajęciach, na których poznawaliśmy pracę górnika i miejsce, w którym pracuje mogliśmy wszystkiego podotykać i przeprowadzić różne eksperymenty. Sprawdziliśmy czy węgiel i sól rozpuszczają się w wodzie, czy sól naprawdę jest słona a węgiel twardy i brudzący.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GR. I