piątek, 31 października 2014

WYCIECZKA NA POCZTĘ

31 października 2014 r. dzieci z grupy II  kończąc realizację tematyki tygodniowej  „Na poczcie” podsumowywały  wiadomości zdobyte  w tym tygodniu wizytą  w urzędzie pocztowym. Miały okazję zobaczyć  jak wygląda  urząd, kto w nim pracuje i czym się zajmuje. Przypomnieliśmy też sobie, co robi  listonosz i jak ważna jest jego praca, jaka jest droga listu od nadawcy do adresata.  Oczywiście z tej okazji zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia. No i to co najważniejsze: uczymy się,  uczymy, uczymy… i nadal uczymy się swojego adresu.

czwartek, 30 października 2014

W PRZEDSZKOLNYM OGRODZIE


Korzystamy „ile się da” z polskiej złotej jesieni. Przedszkolaki  „łapią” promienie słońca i cieszą się zabawami na świeżym powietrzu.

WYCIECZKA DO KUCHNI

 
20 października  2014 r. dzieci z grupy II, w związku z realizacją tematyki tygodniowej,  wybrały się na wycieczkę do naszej przedszkolnej kuchni.  Tam miały okazję zobaczyć jak wygląda  „serce przedszkolnego żywienia”, poznać panie kucharki, ich pracę oraz dowiedzieć się  co należy jeść, by zdrowym być. Dzieci zrozumiały jak wiele pracy i wysiłku wkładają panie kucharki w przygotowywanie posiłków, jak bardzo się starają, aby wszyscy w przedszkolu byli  najedzeni i szczęśliwi.

środa, 29 października 2014

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

W tym roku szkolnym (od września 2014 r.) realizujemy przedsięwzięcie autorskie nauczycielki – Ewy D. Stupkiewicz pod hasłem „Z ekologią za pan brat” przy współpracy z Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Hasło przewodnie nawiązuje do „Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi”, które ma swoje miejsce zawsze w kwietniu każdego roku. Cyklicznie pojawią się również autorskie elementy „Kolorowych Dni”, które od wielu lat rozwijają się w różnych obszarach dziecięcego poznawania świata i ewaluują w ekspresji oraz w sztuce plastycznej dziecka. Ten obszar doświadczeń dziecięcych będzie upływać zasadniczo w najbliższym czasie pod szyldem ekspozycji koloru zielonego.

wtorek, 28 października 2014

POLA NADZIEI


Po raz piąty Fundacja „Pomóż im” prowadząca Domowe Hospicjum dla Dzieci  organizuje na Podlasiu akcję „Pola Nadziei” pod hasłem „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”. Żonkilowe „Pola Nadziei” są znakiem naszej solidarności z osobami cierpiącymi, uwrażliwiają na ich potrzeby, przypominają o nich. Przedszkolaki z Grupy V już po raz trzeci  sadziły cebulki żonkili na naszym „Polu Nadziei”. Oprócz cebulek otrzymanych z Fundacji, rodzice zaopatrzyli dzieci w dodatkowe cebulki, aby każde dziecko miało szansę posadzenia własnej. Dziękujemy!

poniedziałek, 27 października 2014

ZAJĘCIA ORIGAMI

 
W piątek  24 października 2014 r. odbyło się zajęcie Koła „Małe origami”.  Dzieci wykonywały pracę z kół  różnej wielkości i o różnej barwie. Tematem dzisiejszego spotkania były „Jesienne drzewa”. Pod okiem  pań prowadzących  Agnieszki Stańczuk i Marzenny Szymaniuk powstały wielobarwne , bardzo efektowne obrazy jesieni.

ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW W GRUPIE III

23 października 2014 r. w grupie III odbyło się zajęcie otwarte dla Rodziców dzieci z grupy III na temat: "Zabawy jesienne", prowadzone przez Eugenię Mikuć. Dzieci świetnie bawiły się kasztanami i kolorowymi, jesiennymi liśćmi. Bardzo ciekawie wypowiadały się na temat cech charakterystycznych występujących jesienią. Zabawy polegały na integracji edukacji matematycznej, muzyki, plastyki i ruchu. Wiele radości sprawiło wspólne tworzenie przez dzieci i rodziców „Jesiennych drzew”. Takie spotkania to świetna zabawa, edukacja, integracja i promocja przedszkola.

środa, 22 października 2014

RATUJMY KASZTANY


W dniach 20 – 23 X 2014 r. dzieci z naszego przedszkola brały udział w Ogólnopolskiej Akcji „Ratujmy kasztany”. Zbieraliśmy liście kasztanowca zaatakowane przez szkodnika o nazwie szrotówek, które potem przekazane zostaną do utylizacji. Grupa II, III i IV z papierowym workiem i rękawicami ochoczo ruszyła do walki ze szkodnikiem niszczącym kasztanowce. O bezpieczeństwo i zdrowie musimy dbać – rękawice trzeba było koniecznie włożyć na obie ręce. Rękawice z pięcioma palcami to nie taka prosta sprawa szczególnie, gdy są foliowe, ale się nie poddaliśmy i oczywiście daliśmy radę. A teraz do pracy – trzeba wyzbierać wszystkie liście, żeby zniszczyć jak najwięcej szrotówka i z pełnym workiem wrócić do przedszkola.

wtorek, 21 października 2014

ZAJĘCIA Z RYTMIKI

Od września 2014 r. w każdy czwartek wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach  z rytmiki prowadzonych przez panią Ewę Kaczyńską.  W zależności od grupy wiekowej zajęcia trwają każdorazowo  od 15 do 30 minut. W trakcie zajęć przedszkolaki  mają możliwość  rozwijania swoich zdolności muzycznych, uczą się  piosenek, bawią się przy  akompaniamencie pianina oraz muzyce.

FLUORYZACJA

Informujemy Rodziców, że 21 X 2014 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym fluoryzacja. Kolejne terminy spotkań przedstawiają się następująco:
17 XI 2014 r.
15 XII 2014 r.
19 I  2015 r.
23 II 2015 r.
16 III 2015 r.
Spotkanie dodatkowe   20 IV 2015 r.

piątek, 17 października 2014

KONSULTACJE Z LOGOPEDĄ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesosnicowice/uwaga.gif27 października 2014 r. (poniedziałek)
od godziny 13:30 do 16:30
w budynku przedszkola (pok. nr 3) odbędą się bezpłatne konsultacje  z logopedą - Panią Krystyną Cerkownik, dla Rodziców dzieci po badaniach przesiewowych z grup:
IV, V, VI.
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców!

wtorek, 14 października 2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela. To polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, zwany od 1982 roku również Dniem Edukacji Narodowej. Nie jest on dniem wolnym od pracy. Święto to zostało ustanowione jako ukłon w stronę polskiej oświaty, przede wszystkim zaś nauczycieli, którzy odgrywają w niej bądź co bądź najważniejszą rolę.  

poniedziałek, 13 października 2014

TRZECI TYDZIEŃ DZIECKA W BIAŁYMSTOKU

Od niedzieli 12 października Trzeci Tydzień Dziecka!


Kon­fe­ren­cja dzie­ci i mło­dzie­ży, pod­czas któ­rej naj­młod­si będą mó­wi­li o życiu ro­dzin­nym - to jedno z wy­da­rzeń roz­po­czy­na­ją­ce­go się w nie­dzie­lę Trzeciego Ty­go­dnia Dziec­ka w Bia­łym­sto­ku. Uczest­ni­cy spo­tkań będą też mogli od­wie­dzić dawny ga­bi­net sto­ma­to­lo­gicz­ny, czy sklep ko­lo­nial­ny. Im­pre­za ma na­wią­zy­wać do Ty­go­dni Dziec­ka, które od­by­wa­ły się w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym i miały cha­rak­ter ogól­no­pol­ski. W cza­sie ty­go­dni or­ga­ni­zo­wa­no wów­czas przed­się­wzię­cia na­sta­wio­ne na dzie­ci: aka­de­mie, za­wo­dy sportowe, przed­sta­wie­nia w ki­no-te­atrach, gry i za­ba­wy.

Program imprezy:

poniedziałek, 6 października 2014

ZAJĘCIE OTWARTE DLA NAUCZYCIELI


3 października br. w naszym przedszkolu odbyło się zajęcie pokazowe dla młodych (choć nie tylko) nauczycieli, pracujących w placówkach przedszkolnych na terenie naszego miasta. Spotkanie w grupie V (dzieci 5 letnich) przeprowadziła Marzenna  Szymaniuk. Było to kolejne szkolenie z cyklu „Rozwijanie mowy i myślenia - praktyczna realizacja w grupie dzieci starszych”, tym razem pt. Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy  „Na straganie” z wykorzystaniem warzyw i ich sylwet.

piątek, 3 października 2014

EKO-KONKURS
Informujemy Rodziców, że nasze przedszkole bierze udział w „Eko-konkursie  organizowanym przez Urząd Miasta w Białymstoku. Konkurs trwa od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. W związku z tym uprzejmie prosimy o przynoszenie  baterii różnego typu i wrzucanie ich do specjalnych pojemników znajdujących się na  holu, na każdym piętrze.

WYCIECZKA DO APTEKI

2 X 2014 r. dzieci z grupy II  wybrały się na wycieczkę do apteki. Celem wyjścia było utrwalenie tematyki realizowanej w tym tygodniu „Dbamy o zdrowie”. Dzieci miały możliwość zwiedzić aptekę, porozmawiać z panią aptekarką o  jej pracy  oraz o tym jak należy dbać o zdrowie. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia, a w prezencie każdy przedszkolak dostał saszetkę z tranem.