poniedziałek, 18 maja 2020

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy Rodziców, że Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.bialystok.pl/. 
Rodzice, którzy chcą skorzystać z usług przedszkola od 25 maja, prosimy o wysłanie na adres: ps65@um.bialystok.pl do 20 maja do godziny 15:00 czytelnego skanu wypełnionej deklaracji uczestnictwa dziecka oraz oświadczenia o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie przedszkola: http://www.przedszkole65.bialystok.pl/.